Вважаємо неприпустимим поширення неправдивих відомостей та заниження можливих ризиків для довкілля та здоров’я людей.

За розрахунками Екоклубу, концентрація формальдегідів у повітрі у дев’ять разів перевищуватиме гранично допустимі концентрації (ГДК). Вважаємо неприпустимим поширення неправдивих відомостей та заниження можливих ризиків для довкілля та здоров’я людей. Дякуємо Василь Корбутяк за допомогу у розрахунках.

Висновок про безпечність концентрацій викидів забруднювальних речовин та відповідність санітарно-гігієнічним нормативам, зроблений у звіті з оцінки впливу на довкілля (ОВД) ТОВ «Технопривід Інвест Груп», є неправдивим. За розрахунками Екоклубу, концентрація формальдегідів у повітрі у дев’ять разів перевищуватиме гранично допустимі концентрації (ГДК).

  1. В порушення абз. 6 п. 1 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», містить критичні недоліки у розрахунках очікуваної концентрації забруднюючих речовин після початку роботи підприємства деревообробної промисловості, які викладені у Додатку №1. Ці критичні недоліки виникли через використання у розрахунках максимальної разової гранично допустимої концентрації (ГДК) замість використання середньодобової ГДК.
  2. В порушення п. 3 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», у  Звіті відсутні дані про фонові концентрації забруднюючих речовин у повітрі, поверхневих водах та ґрунтах у місці розташування об’єкту – селі Городок. Зважаючи на те, що поблизу планованого об’єкту розташовуються інші промислові підприємства, ігнорування фонового забруднення підвищує ризики впливу на стан довкілля та здоров’я людей.
  3. Згідно Звіту, у с. Городок не планується ведення постійного, тим більше, незалежного моніторингу стану довкілля, дані якого будуть загальнодоступні. Більше того, у Рівненській області наразі відсутні лабораторії, котрі були б спроможні вести спостереження у необхідному діапазоні та об’ємі.
  4. В порушення абз. 5 п. 5 ч. 2 ст. 6 та п. 8 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» у Звіті не проаналізовано потенційні аварії та їх наслідки для довкілля та здоров’я людей.
  5. У Звіті повідомляється про відсутність об’єктів природно-заповідного фонду, що не відповідає дійсності, оскільки на відстані 1 кілометра від місця здійснення планової діяльності знаходиться ботанічний заказник загальнодержавного значення “Вишнева Гора” та інші об’єкти місцевого значення.

Повну версію зауважень до звіту можна завантажити за посиланням Звернення Екоклубу щодо оцінки з ОВД ТОВ «ТЕХНОПРИВІД ІНВЕСТ ГРУП»